Put spoznaje, svjetla moderna slika na platnu slikara Ajdinović Ranka