ajdinović ranko umjetnička slika na platnu u interijeru

ajdinović ranko umjetnička slika apstrakcija na platnu u interijeru iznad sivog kauča sa žutim jastucima