ajdinović ranko umjetnička slika apstrakcija na platnu u interijeru iznad sivog kauča sa žutim jastucima

ajdinović ranko umjetnička slika apstrakcija na platnu u interijeru iznad sivog kauča sa žutim jastucima