Apstrakcija dodir kiše, moderna slika na platnu Ajdinović Ranka u interijeru

Apstrakcija dodir kiše, moderna slika na platnu Ajdinović Ranka u interijeru