Apstrakcija dodir kiše, moderna slika na platnu Ajdinović Ranka