Velika žuto plava slika za stan moderna apstrakcija Ranka Ajdinovića dimenzije 120 x 150 cm

Velika žuto plava slika za stan moderna apstrakcija Ranka Ajdinovića dimenzije 120 x 150 cm