Velika žuto plava slika za stan moderna apstrakcija Ranka Ajdinovića u stanu na zidu iznad sivog kauča dimenzije 120 x 150 cm

Velika žuto plava slika za stan moderna apstrakcija Ranka Ajdinovića u stanu na zidu iznad sivog kauča. dimenzije slike 120 x 150