Velika kvadratna slika original u interijeru iznad sivog kauča Ajdinović Ranko