Lirska Apstrakcija Ranka Ajdinovića, originalni akril na platnu

Lirska Apstrakcija Ranka Ajdinovića, originalni akril na platnu