Krajolik N4 moderna apstraktna slika u dnevnom boravku iznad sivog kauča horizontalnog formata 120 x 100 cm Ranka Ajdinovića

Krajolik N4 moderna apstraktna slika u dnevnom boravku iznad sivog kauča horizontalnog formata 120 x 100 cm Ranka Ajdinovića