Apstraktne slike grafike, Urgani pejzaž e6, limitirana edicija