Moderna slika apstrakcija svjetlih boja Ranka Ajdinovića

Moderna slika apstrakcija svjetlih boja Ranka Ajdinovića