Suton, moderna slika na platnu za dnevni boravak

Moderna slika na platnu, motiv suton apstraktnog izražaja