Fragmenti svjesnosti umjetnička slika Ranka Ajdinovića na platnu