Moderna umjetnička slika apstrakcija kombinirana tehnika 70 x 50

Moderna umjetnička slika apstrakcija kombinirana tehnika 70 x 50 proba