Akrilik slikarska tehnika

Akrilik tehnika, Ajdinović_umjetničke slike iz ciklusa apstrakcije Unutarnji pejzaži