Pokrenuto oko_paolo scirpa

Kinetička umjetnost, izložba u muzeju za umjetnost i obrt_autor Paolo Scirpa