Slikanje za časopis living i posjet izložbi kinetičke umjetnosti Pokrenuto oko