umjetnička slika Ranka Ajdinovića dovršena nakon šest godina

umjetnička slika Ranka Ajdinovića dovršena nakon šest godina