Slikar Ranko Ajdinović pokraj moderne slike u stanu u modernističkom stanu u Zagrebu

Moderne umjetničke slike velike apstrakcije na platnu u modernističkom stanu u Zagrebu akademskog slikara Ajdinović Ranka.