Pogled na modernu apstraktnu sliku velikog formata iz dnevnog boravka u Zagrebu

Moderne umjetničke slike velike apstrakcije na platnu u modernističkom stanu u Zagrebu akademskog slikara Ajdinović Ranka.