Modernistički dnevni boravak u Zagrebu i velika moderna slika Ajdinovića

Moderne umjetničke slike velike apstrakcije na platnu u modernističkom stanu u Zagrebu akademskog slikara Ajdinović Ranka.