Ranko Ajdinović

Ranko Ajdinović

slikar

Rođen sam u Karlovcu na dan zaljubljenih u ponedjeljak 1983. Godine. Slikanje mi predstavlja istinsko zadovoljstvo i radost. Moj prvi susret izlaganja likovnog rada pred publikom kao i ljubav prema samom kreativnom stvaralaštvu, javlja se već u djetinjstvu.

Bilo je to tamo negdje sredinom devedesetih, kada sam igrajući košarku na tjelesnom odgoju iščašio obje ruke, te s takvim rukama, ne želeći otići doktoru dok ne završi likovna nastava, naslikao sliku koja je završila na grupnim školskim izložbama. Od tada pa jedan životni period, tražim se u drugim sferama života, sve do 2008. godine kada zahvaljujući dragome Bogu počinje moje aktivno i po nadahnuću umjetničko stvaranje.

Najčešća tehnika koju koristim je akril, a stilovi mojih slika su apstraktni – suvremeni, jer mi kao takvi, bez klišeja, dopuštaju da slikam iz srca te da u punom svjetlu izrazim svoju unutrašnjost.

Početak izrade a posebice pogled na završenu sliku, ispunjava me zadovoljstvom i ushićenjem, što bih isto volio da doživi i promatrač moje slike.