Poezija na inspiraciju umjetničke slike Riječ Života

Poezija na inspiraciju slikarskog djela, napisana od Ivane Čohan