Fantastična noć na KAbini u Karlovcu

Fantastična noć na KAbini u Karlovcu

Bila je to jedna vesela i izrazito produktivna noć (gledano sa aspekta kreativnog izražavanja) u kojoj sam postavio instalaciju “Svjetlo koje nosiš u sebi” – Svjetionik. Samu sklupturu kao takvu već sam do sada izlagao, ali samo formacija traka koje...